PHRASAL VERBS – TAKE

PHRASAL VERBS – TAKE;

  • be taken a back,
  • take after somebody,
  • take away,
  • take away from something,
  • take something apart,
  • take something back,
  • take down and etc…PHRASAL VERBS - TAKE